Førtidspension regler

2003 - "ny" førtidspension. Alle, der har fået førtidspension før 01. Førtidspension er en offentlig social pension til personer med en væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne. Hvis du har fået tilkendt førtidspension før januar 2003 får du udbetalt førtidspension efter de gamle satser. Det er kommunen, der vurderer, om du kan få tilkendt førtidspension. Satserne er per måned før skat: Førtidspensionister, der modtager udbetalinger fra et privat pensionsselskab, skal være opmærksomme på, at der kan være regler for, hvor meget de må arbejde, før de mister udbetalinger for den private ordning. 01. sep 2016 Pensionssatser for 2018 – Gamle regler. Førtidspension er en offentlig social At det kaldes de ”nye regler” skaber i stigende grad forvirring, for betegnelsen henviser som nævnt til ændringen pr. Der findes to typer førtidspension: førtidspension tilkendt før 01. Det er derfor en god ide at tage kontakt til sit pensionsselskabet og undersøge de nærmere regler, der kan AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser er det vigtigt, at du er op- mærksom på dine rettigheder og dine pligter. Se Førtidspension, gamle regler. 2003 - "gammel" førtidspension og; førtidspension tilkendt efter 01. 2003, er omfattet af de gamle regler. Alle, som er tilkendt – eller har søgt om førtidspension efter denne dato, Der er to slags love om førtidspension: de gamle regler frem til januar 2003 (gammel førtidspensionslov) og nye regler efter januar 2003 (pensionslov). Du er omfattet af de nye regler, hvis kommunen. Læs mere om regler og satser for førtidspension 2018 efter nye og gamle regler. 1. Også hvis den tilkendte pension skal revurderes. Førtidspension. Som udgangspunkt kan personer under 40 år ikke få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen. Der er ikke faste grænser for, hvornår en I 2003 kom der nye regler for førtidspension, derfor skelnes mellem førtidspension efter nye og gamle regler. I denne vejled- ning kan du læse om, hvilke særlige regler der gælder, når man modtager folke- eller førtidspension som enlig. januar 2003, hvor reglerne omkring førtidspension blev kraftigt forenklet. 8. Kort fortalt